Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЗА НАС

Система за Управление на Качеството

 

Системата за Управление на Качеството (СУК), разработена в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и внедрена в Центъра, е сертифицирана от SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification .

Сертификатът удостоверява наличието на необходимите условия в Центъра по хидро- и аеродинамика за постигане на устойчиво качество, съответстващо на изискванията на ISO 9001:2015 , при извършване на следните дейности:

•  Моделни хидродинамични и аеродинамични изпитания на кораби и морски плаващи съоръжения в Дълбоководен буксировъчен басейн, Плитководен буксировъчен басейн, Маневрено-мореходен басейн, Кавитационна тръба и Аеродинамична тръба (определяне съпротивлението на корпуса, пропулсивни, самоходни, мореходни и маневрени качества на кораба, хидродинамични качества на гребни винтове и други движители);

•  Моделни хидродинамични и аеродинамични изпитания на средства за използване енергията от възобновяеми морски енергийни източници и на енергоспестяващи средства за кораби и плаващи обекти;

•  Проектиране и изграждане на модели на кораби, океански платформи, гребни винтове и други движители, предназначени за хидродинамични моделни изпитания.

 

С внедряването на Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015 Центърът си поставя следните цели:

  • постоянно усъвършенстване качеството на научния продукт;
  • адаптивност и гъвкавост на пазара на научните услуги;
  • ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
  • интегриране в глобалното научно пространство ;
  • създаване на съвременни условия за обучение на студенти и докторанти по акредитирани професионални програми и специалности в съответствие със Закона за висше образование.

Политиката по качеството можете да видите тук

 

НАЗАД

 

 


 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките