Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

 

 

 

Ръководител на Центъра
Проф. д-р инж. Румен Кишев

Заместник ръководител
Проф. д-р инж. Евгени Миланов

НАУЧНА СЕКЦИЯ 1C
КОРАБНА ХИДРОДИНАМИКА И АЕРОДИНАМИКА

Ръководител секция - Проф. д-р инж. Евгени Миланов

НАУЧНА СЕКЦИЯ 2C
ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО, ХИДРОТЕХНИКА И
ВЪЗОБНОВЯЕМИ МОРСКИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Ръководител секция - Проф. д-р инж. Румен Кишев

НАПРАВЛЕНИЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Ръководител направление – инж. Росен Начев

НАПРАВЛЕНИЕ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

Ръководител направление – инж. Дончо Донев

В Центъра работят: професори - 2, доценти - 5, главни асистенти – 9,
а 9 души притежават образователната и научна степен „доктор“.

Експертен съвет

Специализиран колоквиум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките