Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Състав

 

 
 

Кадровият състав на Центъра по хидро- и аеродинамика може да се раздели на следните групи специалисти:

•  учени-изследователи – 33%,

•  инженери и техници, изпълняващи изследователски задачи – 36%,

•  административен и помощен персонал – 31 %.

 

Голяма част от изследователския състав на Центъра е специализирал в аналогични изследователски центрове в Фермания, Дания, Англия, Италия, Испания, Япония, Холандия, Норвегия, Полша, Русия, Швеция, САЩ.

 

От създаване то си и досега Центърът по хидро- и аеродинамика развива своята професионална дейност в условията на активно и широкоспектърно сътрудничество и тясно взаимодействие с национални и задгранични научно-изследователски и проектантски организации, специализирани фирми, висши училища, колежи и университети.

 


За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките