Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Партньори

 

ЦХА сътрудничи с признати изследователски институции и фирми от цял свят. Участвал е в редица изследователски проекти, някои от които по програми на ЕС и НАТО.

ЦХА членува в международни и национални професионални организации като:

  • Международна конференция на опитните басейни (МКОБ)
  • Международна морска средиземноморска асоциация (IMAM)
  • Европейски съвет за приложни морски изследвания (ECMAR)
  • Европейска технологична платформа WATERBORNE
  • Средиземноморска и Черноморска технологична платформа за иновации в морските изследвания и повишаване квалификацията на кадрите (PTMB)
  • Национален комитет по теоретична и приложна механика в България
  • Съюз на учените в България
  • Териториална организация на научно техническите съюзи - Варна
ЦХА поддържа близки контакти с всички български университети и научни организации, както и с български фирми, работещи в областта на морското инженерство.

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките