Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МЕТОДИ И АПАРАТУРА

 
Мореходен и маневрен басейн
Размери: Други параметри:
Дължина - 64 м
Широчина - 40 м
Дълбочина - 2.5 м

Вълнопродуктор - регулярни и нерегулярни вълни
     Дължина на вълната - до 10 м
     Височина на вълната - до 0.4 м
     Форма на спектъра - по избор

Корабни модели
     Макс.дължина - 4 м


Инструментариум:
 • Система за проследяване на модела - свръхзвукова, компютъризирана
 • Капацитивни жични вълномери
 • Инерционна навигационна система със 6 степени на свобода за измерване на колебанията
 • Потенциометрична везна със 6 степени на свобода за измерване на колебанията на неподвижни модели
 • Дистанционна радиоуправляема система - 32-канална аналогова телеметрична система
 • Система за управляване оборотите на гребния винт
 • Автопилотна система
 • Рулеви машини
 • Жироскопи за скорост и курс
 • Комплект силови динамометри
 • Електрически мотори
 • Комплект динамометри гребни винтове
 • Комплект датчици за налягане
 • Стандартни електронни устройства
  (броячи, тахометри, дигитални волтметри, осцилоскопи и др.)
 • 6 DOF Инерционна система за измерване на преместване (MOTAN 6A)
 • Ултразвукова система за измерване координатите на ЦТ на автономен модел
 • PC мрежа за измервания и контрол на изпитанията в ММБ

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките