Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МЕТОДИ И АПАРАТУРА

 
Дълбоководен басейн
Размери: Други параметри:
Дължина - 200 м
Широчина - 16 м
Дълбочина - 6.5 м
Макс. скорост на количката - 6 м/сек

Вълнопродуктор - регулярни и нерегулярни вълни
      Дължина на вълната 1-12 м
      Височина на вълната 0.1 - 0.4 м
      Стръмност на вълната 1/20

Корабни модели
      Макс. дължина - 12 м
      Макс. тегло - 12 т


Инструментариум:
 • Уредба за буксировъчни и пропулсивни изпитания на тиха вода, тип УБ-5
 • Уредба за изследване скоростното поле в диска на винта, тип М1115
 • Уредба за изследване вълнообразуването на корабни модели, тип БА-1
 • Уредба за мореходни изпитания, тип ЭУ-64
 • Уредба за моделни изпитания на пелагични тралове
 • 6-компонентна везна за мореходни изпитания, тип USC
 • Осцилатор за принудени вертикални колебания, тип ОВК
 • Осцилатор за принудени напречни колебания, тип ОВК-1
 • Хоризонтален планарен механизъм с голяма амплитуда
 • Капацитивни жични вълномери
 • Рулеви машини. Комплект силови динамометри
 • Динамометри за изпитания на винтове в свободна вода, тип Н49/Н29
 • Динамометър за измерване флуктуациите на упора и въртящия момент на гребен винт в нееднородно скоростно поле, тип РСМ001
 • Динамометри за измерване усукващия момент в перката на ВРК
 • Винтови динамометри за корабни модели
 • Стандартен електронен инструментариум (броячи, тахометри, дигитални волтмери, осцилоскопи и др.).
 • Инструментални усилватели с филтри HBM-MP55
 • Измервателна система - PC с NI DAQ карти и софтуер базиран на LabView

 

НАЗАД

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките