Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МЕТОДИ И АПАРАТУРА

 
Кавитационна тръба
Тип K 15 B , Kempf & Remmers, Германия (вертикално разположение), затворена циркулация, два затворени работни участъка.
Размери:
Дължина (между вертикалните оси) - 12 м
Височина (между хоризонталните оси) - 2.6 м
Други параметри:
Мин.кавитационно число - 0.2
Абсолютно налягане, макс. - 200 kPa
Абсолютно налягане, мин.. - 6 kPа

Работни участъци:

 1. Работен участък No. 1 (квадратен, заоблени ъгли)
 2. Работен участък No. 2 (правоъгълен)

Инструментариум:

Винтов динамометър No. 1
Тип J25, Kempf & Remmers, Германия, за изпитания на моделни гребни винтове.
Спецификации:
Упор ± 3000 Н
Въртящ момент ± 150 Нм
Скорост на въртене до 60 об./сек
Точност ± 0,15%
Винтов динамометър No. 2
Type H41, Kempf & Remmers, Германия, за изпитания на моделни гребни винтове (вкл.в направляващи дюзи) в аксиален и кос поток. При едновременна работа с динамометър J25 може да се изпитват коаксиални гребни винтове (контравъртяши или тандем).
Спецификации:
Упор ± 2000 Н
Въртящ момент ± 100 Нм
Скорост на въртене до 50 об./сек
Наклон на вала спрямо потока ± 12°
Точност ± 0,15%
Винтов динамометър No. 3
Type R46, Kempf & Remmers, Германия, херметичен, за изпитания на винтове зад корабни модели в Работен участък No.2
Спецификации:
Упор ± 400 Н
Въртящ момент ± 15 Нм
Скорост на въртене до 50 об./сек
Наклон на вала спрямо потока ± 18°
Точност ± 0,15%
Шест-компонентна везна
Тип H36, Kempf & Remmers, Германия, изпитания на гребни винтове в дюзи, рули, подводни крила и други тела.
Спецификации:
Измервателен обхват по осите 
сили:  Fx = ± 2000 Н; Fy = ± 500 Н;
Fz = ± 2000 Н;
моменти: Mx = ± 100 Нм; My = ± 800 Нм;
Mz = ± 200 Нм;
Точност ± 0,15%
 
 • Гребен с 14 тръби на Пито за измерване на аксиалното разпределение на потока
 • Гребен с шест 5-отворни тръби на Пито за измерване на 3-мерно разпределение на попътния поток 3-D
 • Датчици за налягане
 • Измервателни усилватели и филтри
 • Електронни броячи
 • Цифрови волтметри
 • Цифрови честотомери
 • Цифрови манометри с висока точност
 • Лазер Доплеров анемометър
 • Стробоскопична и видео системи

Работен участък No. 1 (квадратен, заоблени ъгли)


Размери: Други параметри:
Дължина - 2.6 м
Широчина - 0.6 м
Дълбочина - 0.6 м
Maкс. скорост на потока - 14 м/сек
Maкс. диаметър на винта - 0.3 м

TOP


Работен участък No. 2 (правоъгълен)

Размери: Други параметри:
Дължина - 6 м
Широчина - 1.4 м
Дълбочина - 0.7 м
Maкс. скорост на потока - 4.5 м/сек
Maкс. дължина на модела на кораба - 5 м

TOP

 

НАЗАД

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките