Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


Национални институции

 

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд Научни изследвания

Министерство на регионалното развитие

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

Министерство на околната среда и водите

Параходство Български морски флот

Басейнова дирекция за управление на Черноморски район

 

Международни организации

 

International Towing Tank Conference

International Maritime Organization

European Council for Maritime Applied R&D

International Maritime Association of the Mediterranean

European Technology Platform WATERBORNE

 

Хидродинамични изследователски центрове

 

Krylov State Research Centre ( ЦНИИ им. акад А. Н. Крылова)

Force Technology

Flanders Hydraulics Research

CEHIPAR

INSEAN

Franzius Instute

CTO (Gdansk)

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките